1. حسین حلبیان , محمدصادق علمی سولا , محمدحسن حائری , نظری بر میراث اصولی شیعه با رویکردی به آراءی از صاحب عروه الوثقی , میراث مشترک ایران و عراق , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
  2. محمدحسن حائری , نقش مراجع قضایی در پیشگیری از وقوع جرم , همایش ملی علمی - کاربردی پیشگیری از جرم قوه قضائیه , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۱۲
  3. محمدحسن حائری , بررسی فقهی سرمایه گذاری در وقف , وقف در بازار سرمایه , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲/۱۱